Waarom is de kinderopvang belangrijk voor mijn kind?

Als ouder wil je natuurlijk het allerbeste voor je kind. Daarom kan het best lastig zijn om te kiezen tussen de kinderopvang of het op een andere manier regelen van opvang voor je kind, als jij zelf andere bezigheden hebt. Je geeft een deel van de zorg en de opvoeding van je kindje uit handen en dat is niet niks.

Hieronder wordt uitgelegd wat belangrijke voordelen kunnen zijn van de kinderopvang. We geven daarmee antwoord op de vraag: waarom is de kinderopvang in Breda belangrijk voor mijn kind?

Kennis en ervaring

Op een kinderopvang werken pedagogisch medewerkers. Zij hebben een opleiding gevolgd waarin zij veel kennis en ervaring hebben opgedaan met betrekking tot de zorg voor en de ontwikkeling van kinderen. Ze kunnen goed inschatten wat jouw kind nodig heeft om zich te ontwikkelen en het fijn te hebben op het kinderdagverblijf. Daarnaast kunnen ze jou als ouder helpen als je vragen hebt of onzeker bent over hoe je kind zich ontwikkelt. Dankzij al hun kennis en ervaring kunnen zij eventuele problemen signaleren en helpen zoeken naar een oplossing.

Op ontdekkingstocht

Kinderen beginnen al heel vroeg de wereld te ontdekken. Een kinderopvang is een goede plek te doen, want er valt een heleboel nieuws te ontdekken: een nieuwe omgeving, veel leeftijdsgenootjes en volwassenen en ander speelgoed.

Op de kinderopvang kan je zoon of dochter ook meedoen met veel verschillende activiteiten. Zo worden er vaak liedjes gezongen, boekjes gelezen, spelletjes gespeeld en er wordt geknutseld. Veel kinderopvangcentra vinden het ook belangrijk dat de kinderen voldoende kunnen bewegen, dus wordt er daarom bijvoorbeeld gedanst of lekker buiten gespeeld.

Door al deze mogelijkheden om nieuwe dingen te ontdekken en te leren, kan de kinderopvang een bijdrage leveren aan onder andere de taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling van je zoon of dochter. Het is natuurlijk prettig dat je kind op die gebieden wordt uitgedaagd en gestimuleerd, maar je wilt vast ook dat je kleintje gelukkig en met voldoende zelfvertrouwen opgroeit. Ook daar kan de kinderopvang wat aan bijdragen.

Sociale vaardigheden

Op het kinderdagverblijf maken kinderen kennis met veel leeftijdsgenootjes en volwassenen. Dat is niet alleen leuk en gezellig, maar ook erg nuttig. Door deze contacten kan je kind zijn of haar sociale vaardigheden vergroten en krijgt de emotionele ontwikkeling van je kind een boost.

Het kinderdagverblijf is namelijk een bron van belangrijke lessen: je leert er op je beurt wachten, samen spelen, samen delen, en er wordt af en toe eens ruzie gemaakt. Ruzie klinkt nu niet meteen als een reden om je kind aan een kinderopvang toe te vertrouwen, maar je kind kan er belangrijke dingen door leren, zoals voor zichzelf opkomen, problemen oplossen en rekening houden met anderen. Al deze lessen komen goed van pas als het tijd is voor de basisschool, balletles of voetbalwedstrijdjes met vriendjes uit de straat.

Tot slot leert je kind ook nog iets over de band met jou als ouder. Want hoewel afscheid nemen in het begin moeilijk kan zijn, leert je kind vanzelf: jij komt ook altijd weer terug!